LHIF Formandens beretning til generalforsamling 2019


2018 har været udfordringerne år. I sensommeren måtte Claus efter blot et år på posten som formand trække sig på grund af alvorlig sygdom. Også et andet mangeårigt bestyrelsesmedlem Kent valgte at forlade os, da han havde vanskeligt ved at finde tid til både familie, arbejde og det frivillige arbejde i LHIF.


Den pludselige og kraftige reduktion af bestyrelsen har gjort at der ikke har været nogle klubaktiviteter i andet halvår, det er håbet af den nyvalgte bestyrelse kan tage handsken op og sætte gang i ny klubaktiviteter.

 

Vi er gået svagt tilbage i medlemstal. For at bremse udviklingen er vi i dialog med Parasport Danmark, om muligvis at starte en svømmehold for handicappede der ønsker at lære, at svømme. Vi overvejer også at starte nye aktiviteter op onsdag eller torsdag aften for måske at tiltrække nye medlemmer. Der kunne være tale om gymnastik, zumba eller måske noget helt andet. Bestyrelsen vil gerne have input fra vores medlemmer, hvis der er nogen af jer der brænder inde med en god ide.


Klubbens økonomi er voldsomt presset, hvilket skyldes en blanding af faldende kontingentindtægter og et mindre kommunalt tilskud.
 

Vores samarbejdspartnere
 

Vi har fulgt folkeoplysningsforbundet i Lyngby Taarbæk og FIL og deltaget i året første møde, det andet blev aflyst af FIL da ikke var emner nok til et møde. Derudover har vi deltaget i nogle ERFA netværksmøder for idrætsklubber med aktiviteter for handicappede i hovedstadsområdet, på møderne er blevet debatteret emner som rekruttering af nye medlemmer og Folkeoplysning. Netværkets koordinator, Trine Ravn er ved at udarbejde en hjemmeside og et katalog for 2019, hvor interesserede kan søge information om hvilke idrætstilbud der er i hovedstadsområdet. LHIF s aktiviteter kommer også til at fremgå af hjemmesiden, når denne er færdig i foråret.

 

Vores idrætter
 

Svømning Antallet af svømmere har nået et kritisk punkt, vi er i gennemsnit 3 til 8 personer. i vandet, men vi kunne godt bruge en 5 - 10 svømmere mere for at fastholde de 2 baner som vi lægger beslag på.
 

Aerobic oplever et stabilt fremmøde, forholdene er optimeret og udøverne bliver stærkere og mere smidige, der er ca. 12 til 20 udøvere pr. gang ledet og vejledt af Cathrine søndag formiddag
 

Cykelsport I samarbejde med Dansk Håndcykelklub inviterede LHIF igen i 2018 alle interesserede til åbent motionscykelløb for håndcykler. Cykelløbet blev en succes med ca. 20 deltagere primært fra Sjælland. Vi kunne godt ønske os deltagelse fra lidt flere af de jyske håndcykler i 2019. For LHIF er det vigtigt, at vi får nye håndcyklister med hvert år og bredden i arrangementet bevares. Det at uøvede håndcyklister kan låne cykler og få inspiration fra andre øvede håndcyklister giver forhåbentlig et boost til rekrutteringen af nye medlemmer.


Ski og Vintersport. Traditionen tro sendte LHIF glade og forventningsfulde medlemmer til Beitostølen for at deltage i det årlige Ridderrennet. Af de 10 deltagere var 3 hjælpere og 7 udøvere. Glædeligt at teamet nåede 10 deltagere og allermest, at 1 udøver (siddende langrend) og 1 hjælper var med for første gang. I løbet af ugen trænes i de valgte discipliner typisk langrend og slalom (både åben for stående og siddende). Også under selve træningen bliver der taget hånd om deltagerne, idet alle har en ung kvinde/mand med, hvis der skulle bliver brug for hjælp - eller man bare har lyst at tale.
Vi har i rigtig mange år høstet medaljer, men som tiden går og nye kræfter desværre udebliver, så er der lidt længere mellem medaljerne. Lidt blev det dog til også i 2018. Men uanset placering, så er det en fantastisk måde, at opleve vintersport - år efter år. For slet ikke at tale om de mange spændende mennesker fra det meste af verden, som skaber fantastiske rammer for en dejlig uge i sne og sol.

 

Tak til vintersportsudvalget der gør et fantastisk forarbejde
Ingen jul uden julefest og gløgg, det er det også blevet til. Her blev der overrakt en lille gave til vores frivillige hjælpere og til Claus som tak for indsatsen i 2018.

 

Tilslut vil jeg gerne sige tak til den siddende bestyrelse for året der er gået. Tak til hjælperne og endnu engang tak til alle sportsudøverne der gør vores motto levende.
Motion - styrke - trivsel / keep moving

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now